• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 73 59 63 95

Historielagsundersøkelsen 2015-2016

 

Landslaget for lokalhistorie skal gjennomføre en historielagsundersøkelse blant sine medlemslag. Målet for undersøkelsen er å kartlegge lagenes aktiviteter med et spesielt fokus på bygningsmasse og gjenstandssamlinger av antikvarisk verdi, samt arkiver dannet av andre enn laget selv. Dialog med Riksantikvaren, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk lokalhistorisk institutt vil sikre en profesjonell gjennomføring av prosjektet. Historielagenes eiendommer og eiendeler faller stort sett utenfor de offentlige kartleggingene. Målet med undersøkelsen er selve kartleggingen, men også å få på plass et planverk med tanke på bevaring og formidling av en levende kulturarv på best mulig måte.

Det har tidligere blitt gjennomført to historielagsundersøkelser tidligere i regi av Landslaget for lokalhistorie. Den første ble gjennomført i 1991 og publisert i 1994. Den andre undersøkelsen ble gjennomført 2000-2001 og publisert i 2002. Begge undersøkelsene tok mål av seg å kartlegge aktiviteten i alle landets historielag, og først og fremst skape et bilde av arbeidet som ble gjort i historielagsbevegelsen. Undersøkelsene hadde en svarprosent på henholdsvis 51 og 59. Den første undersøkelsen hadde fokuset rettet mot den immaterielle kulturarven. Den andre undersøkelsen var bredere orientert, i det den tok for seg både det immaterielle og det materielle kulturvernarbeidet lagene arbeidet med. I undersøkelsen fra 2000 kom det frem at historielagene som svarte på undersøkelsen hadde ansvar for til sammen 509 bygninger. 106 av lagene som svarte var i besittelse av antikvariske gjenstandssamlinger, med en størrelse fra 3 gjenstander til 45 000 gjenstander og artefakter. Når det gjelder arkiver svarte 87 av historielagene at de drev aktivt med innsamling mens 80 lag oppbevarte lokal-/privatarkiv.

Resultatet fra de to foregående undersøkelsene viser helt klart at det er mye interessant som historielagene eier og/eller forvalter!

Denne undersøkelsen vil foregå i to deler:

 

Første del, den generelle

Den første delen av undersøkelsen vil innhente generell informasjon om laget og dets aktiviteter. Dette er viktig for Landslaget i det vi trenger en bredere kunnskap for å kunne hjelpe lagene i deres aktiviteter og kunne yte best mulig bistand. Denne delen av undersøkelsen vil også være en grobunn for videre undersøkelser og kartlegginger. Landslagets medlemslag legger ned et stort og betydningsfullt arbeid på mange områder. Det er derfor helt klart at områder som økonomi, fotobevaring, landskapspleie, innsamling av dialektord og stedsnavn med mer vil være gjenstand for fremtidige undersøkelser.

Både skjemaet for den første delen og veiledning til det, finner du i lenkene under:

Skjema, første del

Veiledning, første del

 

Frist for innsendelse er 1. november 2015!

 

Andre del, den spesifikke

Undersøkelsens andre del vil i sin helhet fokusere på lagenes bygningsmasse, gjenstandsamlinger og arkiver som finnes i våre medlemslag. Funnene vil resultere i et planverk for hvordan vi best mulig kan hjelpe våre medlemslag til å ivareta samlingene. Dette planverket vil i sin tur heve dette materialet frem i lyset slik at formidlingen og bevaringen av bygninger, samlinger og arkiv best mulig når ut til et større publikum. Målet er å gjøre denne historielagsundersøkelsen til et grunnlag for fremtidig bruk av en levende kulturarv.

Vi har eksempler på lag som besitter antikvariske samiske gjenstandssamlinger av betydelig nasjonal verdi. Videre har vi museumslag med bygningsmasse fra 1700-tallet, og arkivmateriale som spenner fra regionale industriarkiver til et stort mangfold av lokale bedrifts-, lags- og personarkiver. Til sammen blir mengden materiale våre medlemslag besitter viktig i regionalt og nasjonalt henseende, og de danner et betydningsfullt bidrag til vår forståelse av fortiden gjennom formidling, bruk og bevaring.

 

Skjemaet for den andre delen av undersøkelsen finner du i lenkene under:

 
 
 
 
 
 
Jostein Molde er prosjektkoordinator for undersøkelsen.

 

Tusen takk for at dere deltar!

 

Undersøkelsen har foreløpig fått støtte fra Norsk kulturfond gjennom Kulturrådet

Vi er også tilstede på sosiale media, som f.eks. Facebook og Twitter

Besøk gjerne våre sider der.

Siste på Twitter

RT @mesolittisk: Interessant om våre forfedre http://t.co/UtkGnSsk
Mye snakk om OCA for tiden. Men hva driver de egentlig med? http://t.co/cOANmuFT
Follow Lokalhistorie on Twitter

Kontakt info

Institutt for historiske studier, NTNU
7491 TRONDHEIM
NORGE

73 59 63 95

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

9.00  til 15.00