• sekretariat@landslaget.org
 • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

torsdag, 12 mars 2020 16:05

Forbud mot alle kulturarrangementer

Helsedirektoratet har i dag, med hjemmel i smittevernlovens §4-1 andre ledd, fattet vedtak om forbund mot alle kulturarrangementer, blant annet. Dette gjelder også historielagssamlinger av alle slag, herunder årsmøter.
 
Landslaget følger situasjonen tett og vil komme med oppdateringer når det blir aktuelt.
 
Vi ber lagene på det sterkeste om å respekter helsemyndighetenes retningslinjer.
 
Brev sendt til medlemslagene finner du i denne lenken.
onsdag, 19 september 2018 11:50

Avlysning av arrangement

Den berammede historielagskonferansen i Tønsberg 26.-28. oktober er dessverre avlyst.
 
Vi beklager ulempene dette medfører.
mandag, 25 juni 2018 10:32

Knut Sprautens 70-årsdag

Fredag 22. juli fylte Knut Sprauten 70 år og dagen ble feiret i Målstova i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo med 80 deltakere. Sprauten ble takket av som pensjonist av både direktør ved Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre og avdelingsdirektør for forskning og formidling Hege Stensrud Høsøien.
 
I tillegg holdt Erling Sandmo et kåseri over Sprautens stil som historiker, Richard Gjems spilte munnspill og det ble gitt hilsninger fra de ansatte på NLI, Museumsforbundet, HIFO, det tidligere styret i NLI og Landslaget for lokalhistorie.
 
Knut Sprauten går av med pensjon 1. juli 2018 etter å ha vært direktør ved NLI siden 2000. Han trer også ut av Landslagets styre etter å ha representert NLI siden 2001.
 
Landslaget takker Knut Sprauten for deltakelsen og ønsker lykke til videre som pensjonist.
onsdag, 25 april 2018 10:49

Landsmøtet 2019

Tid og sted for begge arrangementene er nå bestemt.
 
Historielagskonferansen i Tønsberg er dessverre avlyst. Vi beklager ulempen dette medfører.
 
 
Historielagskonferanse og seminar
Forrige historielagskonferanse var i Bergen høsten 2016. Etter samme modell vil det bli avholdt en konferansen i Tønsberg helgen 26.-28. oktober 2018.
Konferansen vil ha mange matnyttige tema som er aktuelle for historielagene.
I Bergen var det et seminar om husmannsvesenet i tilknytning til konferansen. Dette gjentas i år med et seminar som vektlegger kvinnehistorie.
Nærmere program, påmelding og annen praktisk informasjon kommer etter hvert.
 
Landsmøtet 2019
Det 42. ordinære landsmøte i Landslaget for lokalhistorie legges til Alta helgen 24.-26. mai 2019.
Innkalling med mer kommer til nyttår.
onsdag, 25 april 2018 10:47

Minneord - Åse Eikemo Strømme

Åse Eikemo Strømme var fødd 14. juni 1944. Ho døydde 19. februar 2018. Heimen sin hadde ho på Stanghelle i Vaksdal.
 
Åse var svært interessert i historie. Ho var kunnskapsrik og hadde ein fin og lun veremåte. Arbeidet sitt hadde ho dei seinare åra på Interkommunalt arkiv, Hordaland, Bergen, og ein kan seia at ho hadde hobbyen sin som arbeid.
 
Ho var særs engasjert i lokalhistorierørsla. Då Vaksdal historielag vart skipa i 1995 er Åse oppført som skrivar, og frå 1999 vart ho leiar for laget. Med eit lite avbrekk på byrjinga av 2000-talet, vart ho leiar att i 2006 noko ho held fram med til ho døydde. Livsminna ho skreiv frå oppveksten på Eikemo i Eksingedalen, er eit tidsbilete som synte det store omskiftet som me frå etterkrigsgenerasjonen opplevde.
 
Åse var leiar i Hordaland sogelag frå 1999 til 2002 og frå 2005 til 2006. Etterpå var ho skrivar i fylkeslaget, og dei siste åra var ho varamedlem til styret. I 1999 vart ho vald som styremedlem i Landslaget for lokalhistorie, noko ho fungerte som fram til 2007. Ho brydde seg om Landslaget, og var med på sitt siste landsmøte i 2015 i Bø i Telemark.
 
Røynslene hennar frå verva på alle nivå i sogelagsrørsla var til svært stor nytte for oss som samarbeidde med henne. Det var eit stort sakn for fylkesstyret då ho vart for sjuk til å kunna møta på styremøta det siste året. Åse var pliktoppfyllande, grundig og presis.
 
Saknet er her, men dei varme minna om Åse har me med oss.
 
Knut Farestveit
Leiar i Hordaland sogelag   
 
Tor Anders Bekken Martinsen
Generalsekretær i Landslaget for lokalhistorie

Informasjon om søknad og kriterier

Prosjektet Lokalhistorie i skolesekken er et samarbeid mellom Landslaget for lokalhistorie, Riksantikvaren, Museumsforbundet og Kulturvernforbundet. Som et av flere tiltak vil prosjektet dele ut midler til utvikling og gjennomføring av gode produksjoner som kan gjennomføres for skoleelever av historielag, museer og kommuner i samarbeid. Temaet for formidlingsoppleggene skal være lokalhistorie og kulturminner i den aktuelle kommunen.

Hvem kan søke?
Vi tar imot søknader fra historielag i hele landet. Det er et krav at prosjektet gjennomføres i samarbeid med en profesjonell aktør. Dette kan være et museum, kulturenheten i en kommune eller fylkeskommune eller andre med kompetanse på formidling til barn og unge. Andre kulturvernorganisasjoner kan også stå som samarbeidspartnere. Søknader fra historielag med medlemskap i Landslaget for lokalhistorie vil bli prioritert.


Hvor mye kan det søkes om?
Det kan søkes om inntil kr 50 000.


Hva kan pengene brukes til?
Pengene skal gå til formidlingsopplegg om lokal kulturarv for barn og/eller unge i søkerens kommune.

Midlene kan for eksempel brukes til:

 • Reiseutgifter
 • Kurs/veiledning (for eksempel i fortellerteknikk, formidling e.l.)
 • Frikjøp av arbeidstid
 • Innkjøp av utstyr/kostymer e.l.
 • Innleie profesjonelle


Hva skal søknaden inneholde?
Søknaden må inneholde:

 1. Navn på organisasjon som søker
 2. Kontonummer for utbetaling
 3. Navn, e-post og telefon til kontaktperson
 4. Informasjon om samarbeidsaktører
 5. En beskrivelse av formidlingsopplegget og hvem det er rettet mot, ca. to sider
 6. Søknadsbeløp
 7. Hvilke konkrete aktiviteter pengene skal brukes til
 8. Tidsramme: når forventes det at opplegget er ferdig utviklet og kan tilbys skolene?

 

Noen eksempler på formidlingstema

Her gjelder det å tenke kreativt! Aktuelle tema kan være historiske vandringer for barn og unge, teater med utgangspunkt i lokalhistoria, kulturhistoriske omvisninger, kulturminnedagsarrangement, skolebesøk, stier og veier, mattradisjoner, lokal musikk, håndverkstradisjoner osv.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Søknaden vurderes av styringsgruppen for prosjektet Lokalhistorie i skolesekken og det oppfordres til kreativitet, mangfold og bredde i søknadene. Søknadene vurderes bl.a. ut i fra følgende:

 • Inneholder opplegget nye/videreutvikla ideer som ikke har vært prøvd før?
 • Viser søknaden til et forpliktende lokalt samarbeid?
 • Er den kulturarven som skal formidles forankret i lokale kulturminneplaner?


Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden sendes som vedlegg i e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Når får dere svar?

Søknader mottatt før 20. mai vil få svar i begynnelsen av juni. Det vil bli en ny utlysningsrunde til høsten. 

For mer informasjon og veiledning, se nettsidene til Landslaget for lokalhistorie, http://landslaget.org/, eller ta kontakt med Siv Randi Kolstad, prosjektleder, på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 73 59 64 33.

 

Veileder for historielagene.

tirsdag, 17 april 2018 16:04

Studieforbundet kultur og tradisjon

 

Studieforbundet Kultur og tradisjon gjør et viktig arbeid med å fordele voksenopplæringsmidler til frivillige organisasjoner. Medlemmer i Landslaget for lokalhistorie kan søke om støtte til kurs.

 

Vi har nylig "pusset opp" sidene hvor vi orienterer om Studieforbundet. Du finner den under "medlem" og "medlemsfordeler" øverst på denne siden.

mandag, 15 januar 2018 14:09

Samling på Gjøvik 27. januar 2018

Lørdag 27. januar inviterer Landslaget for lokalhistorie til samlingen på Strand hotell, Gjøvik.
 
Programmet begynner med lunsj kl. 13 og etter lunsj vil vi informere om de to store prosjektene vi har fått midler til.
Det første prosjektet, videreføring av Lokalhistorie i skolesekken, har fått tildelt over 3 millioner kroner. En god del av disse midlene skal tildeles historielagene på bakgrunn av innsendte søknader til prosjekter med barn og unge. Det andre prosjektet er et kartleggings- og digitaliseringsprosjekt hvor fokuset ligger på historielagenes årbøker, men også andre publikasjoner lagene gir ut.
 
Selv om programmet begynner lørdag er det mulig å komme allerede fredag, men vi har ikke noe formelt program da. På lørdag vil det være middag kl. 18.30, og dere er hjertelig velkommen til å være med på den.
Landslaget har dessverre ikke mulighet til å bære kostnader knyttet til deltakelse.
Dagpakke lørdag kommer på 550 kr og dette inkluderer lunsj.
Dagpakke samt middag lørdag kommer på 990 kroner.
Om dere blir med først etter lunsj koster dette 200 kroner.
I fall noen trenger overnatting fra fredag til lørdag er det bare å ta kontakt med sekretariatet.
 
På grunn av servering trenger vi tilbakemelding fra dere som kan delta. Frist for dette er onsdag 17. januar.
 
Velkommen til Gjøvik!
 
 
 
 
torsdag, 21 desember 2017 15:55

Store pengegaver og økning av driftsstøtten

Landslaget for lokalhistorie har fått 3,26 millioner kroner til videreføringen av prosjektet Lokalhistorie i skolesekken. En stor del av disse midlene vil bli delt ut videre til historielag som midler til prosjekter med barn og unge.
 
Vi arrangerer en samling på Gjøvik lørdag 27. januar hvor det blir informert om dette prosjektet og hvilke store muligheter dette gir lokale historielag.
 
I tillegg til denne store gaven har Landslaget også fått en økning i sin driftsstøtte på 200 000 kroner. Det gjør at vi nå får 868 000 kroner av Kulturrådet til organisasjonens drift.
 
Vi har også fått 145 000 kroner av Kulturrådet til et prosjekt som tar sikte på å digitalisere historielagenes publikasjoner.
 
Mer informasjon om alt dette kommer!
tirsdag, 19 desember 2017 16:22

Ny utgave av Lokalhistorisk magasin!

Lokalhistorisk magasin 4/17 har Skogen som tema og her gjengis redaktørens forord:

Där björkarna susa

I Norge er bare 3 % av arealet dyrka mark. Ikke akkurat voldsomme mengder, men så er jo også geografien her til lands prega av «høge fjell og djupe dalar». Og holmer, øyer og skjær. Og ikke minst skog. Hele 37 % av Norge er dekket av skog, og et overslag fra 2012 viste at vi hadde rundet 10 milliarder trær i Norge, en fordobling fra 1922. Av dette er det nesten fire milliarder bjørk, tre milliarder gran og nesten halvannen milliard furuer.

Skogen har hatt og har fremdeles stor næringsmessig betydning i landet vårt, og er også et viktig klimaverktøy, i og med at den binder og lagrer CO2. Lars Peder Brekk uttalte som landbruksminister i 2009 at det å plante og hugge skog var et viktig klimatiltak, og at den beste måten å bruke skogressursene som klimaredskap på, var å øke hogsten slik at man kunne erstatte mer fossilt brensel. Klimagevinsten ville øke jo mer man utnyttet skogen og plantet ny. Mange klimadebatter har rent ut i sanden etter den gang, og argumentene kan være annerledes i dag. Det er ikke nødvendigvis lenger slik at en gårdbruker drar ut i skogen med motorsag og traktor og driver fram skogen litt etter litt, mens han skåner brukbare lauvtrær og tar hensyn til kulturlandskapet generelt. Store skogsmaskiner som farer mer hardhendt gjennom terrenget og etterlater seg merkbare avtrykk er regelen mer enn unntaket.

Men skog er ikke bare kommersiell drift. Det er også stillhet, rekreasjon, trening og, om ikke i så stor grad som før, matauk. Eller kanskje man kan ane en liten renessanse i så måte? Det kan virke som om et økt fokus på utendørs trening, ren natur, ren mat, og mindfulness og andre stressmestringsteknikker har blåst ny vind i – eller gjennom – skogen. Det er en allmenn oppfatning at nordmenn liker seg ute i naturen. Mange som ser oss utenfra, fra andre land og kulturer, kommenterer gjerne hvor glad nordmenn er i å gå på tur. Tynnull, vindtøy og goretexsko burde ha vært bunaden vår. Votter, lue og skjerf likeså. Kanskje er dette overdrevet. Kanskje er dette bare et bilde vi har på oss selv. Men det å hente ved i egen skog, plukke sopp og bær – det er ikke helt borte.

I barnehager og på skoler arrangeres det bær- og sopplukkerdager, og det er viktig at man sår slike ting inn naturlig og i en tidlig alder. At man som liten får forståelse av at det å bruke skogen til ulike formål er en mulighet. Den norske allemannsretten sikrer oss det, selv om man skal ta hensyn både til type bruk, sårbare viltområder og utnyttelsen av ressursene. Mangfoldet i både flora og fauna må tas vare på, og regulering av dette er en nødvendighet for å unngå rovdrift.

Nå nærmer det seg jula, og det annonseres på oppslagstavler og i aviser om skogteiger hvor man kan ta med seg ungene og hogge sitt eget juletre. En bålpanne med god fyr, gløgg og pepperkaker hører også med. Etterpå får vi skogen inn i stua med et vakkert pyntet juletre. Vel, det er mulig det er importert fra Danmark. Og klimaregnskapet på akkurat den importen kan muligens diskuteres. Men at skogen – i alle dens ulike varianter og sjatteringer – er en ressurs på mange ulike måter, det er i alle fall udiskutabelt.

Audhild Brødreskift

Side 1 av 4

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

 • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
 • Telefon: 950 39 727
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.