• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

fredag, 18 november 2016 00:00

Fagsamling i Vest-Agder

Velkommen til samling for historielag i Vest-Agder 29. november!
 
Vedlagt følger endelig program for samlingen, som finner sted på Kristiansand Museum. Før selve seminaret vil Stan Reed, avdelingsleder ved Vest-Agder-museet, gi en innføring om arbeid med kulturminner ved Kristiansand Museum og holde en omvisning på museet.
 
Vennligst gi beskjed om du kommer til omvisningen kl.14:30, eller til seminarstart kl.15:30.
 
NB! Siste påmeldingsfrist er 24. november! Ta kontakt med Landslaget på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for påmelding, eller Agder historielag på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
Vel møtt!
onsdag, 26 oktober 2016 00:00

Prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB

Penger til Lokalhistorie i skolesekken!
 
Landslaget for lokalhistorie har fått 235 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt som skal sørge for at det blir mer kulturarv i Den kulturelle skolesekken. Prosjektet er et samarbeid med Riksantikvaren og Museumsforbundet. Pengene skal blant annet gå til å arrangere arbeidsverksteder for historielag, museer og kommuner og på den måten stimulere til gode prosjekter om kulturarv og lokalhistorie i Den kulturelle skolesekken.
 
Styreleder Elin Myhre er veldig glad for pengene fra Sparebankstiftelsen DNB:
 
«Dette betyr mye for oss. Nå kan historielagene få sjansen til å samarbeide med profesjonelle om opplegg for skoleklasser, og mange barn og unge vil kunne møte sin kulturarv og lokalhistorie på en ny måte.»
 
Prosjektet starter opp på nyåret, og prosjektleder blir Louise Brunborg-Næss, som nå jobber med historielag som ressurs for kulturminnearbeidet i kommunene.
Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som formidler ulike kunst- og kulturuttrykk til elever i grunnskolen og på videregående skole. Kulturarv er i dag underrepresentert i de fylkesvise tilbudene skolene har å velge mellom.
 

(Foto: Anja Heie, Riksantikvaren)

onsdag, 19 oktober 2016 00:00

Lokalhistorisk magasin Nummer 3/2016

Lokalhistorisk magasin nummer 3/2016 er nå sendt ut til alle abonnenter. Temaet er bygningshistorie og ellers mye interessant stoff:
 
Bygg til glede og besvær
De gode tidene vi har hatt her til lands, har for mange gjort oppussing til en hobby. I fjor pusset nordmenn opp for over 70 milliarder kroner. Interiør og design er i vinden som aldri før, og rett som det er viser reklamen på TV at det er salg på sesongens pledd og pynteputer. Oppussing handler om hjemmene våre. Det handler om redebygging og felles prosjekter, eller det å forme sin egen base i tråd med hvem man er og den tiden man lever i.
Historielagsbevegelsen har en helt annen innfallsvinkel. Mange lag eier og/eller disponerer verneverdige bygninger. Dette er bygninger som er resultat av fortidige vernebestemmelser – bestemmelser som har endret seg gjennom ulike faser av historien. Dette gir etnolog Arne Lie Christensen et godt innblikk i i vår hovedartikkel denne gang.
Tiden man lever i har alt å si når det gjelder hvordan man ivaretar historien, og særlig den bygnings - tekniske. Også hvor man lever kan ha betydning, slik tømreren og museumshåndverkeren Torbjørn Prytz forteller om i vårt intervju om restaurering i Antarktis. I møte med håndverkere fra andre kontinenter har han sett at den «norske modellen», hvor man legger vekt på å overføre kunnskap om eldre håndverksteknikker fra person til person, kanskje er spesiell for vårt land. Han oppfatter at det kan være en forskjell i det å restaurere med opprinnelige og originale teknikker fra innerst til ytterst, og det å gå for moderne løsninger som ikke vises i den ytre strukturen i bygget.
Stasjonsbygningene langs den norske jernbanen viser et interessant utsnitt av norsk bygningshistorie. De fleste jernbanestrekninger, og dermed også de fleste stasjonsbygningene, ble tegnet og reist i løpet av en begrenset periode. Det ga rom for at enkeltarkitekter fikk sette et sterkt preg på utviklingen av akkurat denne type bygninger, og at mange av dem har blitt symboler på en bestemt epoke og denne tidens byggemåter.
Mye av det samme kan sies om gjenreisningen av Finnmark etter krigen, hvor det ble utlyst en arkitektkonkurranse og laget ferdighus av vinnerutkastene. De fleste ønsket å bygge opp hjemmene sine slik de hadde vært ført krigen, men skulle man få utbetalt krigsskadeerstatning måtte planen for gjenreisingshuset følges til punkt og prikke. Selv om kostnadene av det nye huset overskred summen de hadde fått for det gamle.
Nordmenn har bodd på mange ulike måter. På Helgeland finnes det fremdeles bygninger fra den tida åra var det naturlige midtpunktet i huset, noe Per Smørvik har fordypet seg i. Helgeland museum har arrangert kurs for håndverkere fra man feller tømmer i skogen og til det lafta huset er ferdig. Et ambisiøst prosjekt som ga mye lærdom til håndverkerne og god organisatorisk erfaring. Det har styringsgruppa for Prestegårdslåna på Melhus også anskaffet seg, gjennom et mangeårig restaureringsprosjekt på den 37 meter lange låna.
Og til sist: Har man et bysbarn som den fargerike Finn Schjøll inviterer man selvsagt til åpent møte på bygdetunet med foredrag i praktisk blomsterbinding. Arrangementet var en markering av Kulturminnedagen 2016, og Borre historielag sto som vertskap. Inntekten fra arrangementet, samt en donasjon fra laget, skal gå til en planlagt statue av et annet bysbarn, avdøde Grethe Kausland. Det er lov å tenke utenfor Kählervasen også i historielagsbevegelsen. Lokalhistorie kan være så mangt!
I høringen av kulturorganisasjonene i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 deltok Landslaget for lokalhistorie med Generalsekretær Tor Anders Bekken Martinsen. Generalsekretæren vektla den viktige jobben historielagene gjør, og at frivilligheten bidrar på mange områder i lokalsamfunnene. Her følger innlegget i sin helhet:
 
 
Landslaget for lokalhistorie ble stiftet i 1920 og har som formål å arbeide for lokalhistorie og kulturvern. Landslaget har om lag 370 medlemmer i form av historielag og foreninger. I denne medlemsmassen igjen er det rundt 70 000 enkeltpersoner. Vi er basert i Trondheim og har et sekretariat med fire ansatte og en midlertidig ansatt i en prosjektstilling.
 
Landslaget for lokalhistorie driver for det meste med koordinerende virksomhet i form av fordeler som legger bedre til rette for en massiv frivillig innsats. Daglig legges det ned mange frivillige dugnadstimer for ivaretakelse av Norges kulturarv. For det er et brennende engasjement driver historielagsmedlemmene. Videre ser vi også, at dette frivillige engasjementet i flere deler av landet har en positiv påvirkning i integrering og identitetsskaping.
 
Faglig kompetanse
Hovedoppgaven for Landslaget er som sagt å legge til rette for det frivillige historielagsarbeidet. Vi har, og knytter til oss, faglig kompetanse som bedrer kvaliteten på det arbeidet som gjøres av historielagene. Dette kan være innsamling av bilder, skjøtsel av kulturminner i form av bygningsmasse. Det kan være innsamlingsarbeider av dialekter, arkivmateriale eller minnestoff.
 
Vi har gode eksempler på at de frivillige historielagene samarbeider tett med det offentlige, og i mange tilfeller utfører arbeid for det offentlige. I en tid hvor kårene er trange for kommuner og andre offentlige institusjoner, viser det seg nødvendig å anvende frivillige med en kompetanse for å nå målsetninger på kulturvern. Vi har i år satt i gang et prosjekt med Riksantikvaren for å bedre knytte sammen historielagene og kommuner som arbeider med lokale kulturminneplaner, og vi ser hvor viktig det er for kommunene å kunne bruke lagenes kompetanse.
 
Utfordringen til Landslaget er at vi har en særdeles trang økonomi og i mange tilfeller ikke når målsetningene våre om å kunne behjelpe historielagene på best mulig måte. En bedring av økonomien i sentralleddet vil gjøre at vi kan fortsette det viktige arbeidet med å koordinere denne betydelige innsatsen for landets felles kulturarv som de frivillige i alle deler av landet legger ned. For vi ser helt klart at vi ikke vil havne i en situasjon hvor noe av lokal, regional og nasjonal interesse kan gå tapt.
 
Per i dag får Landslaget for lokalhistorie driftsmidler fra Kulturrådet på 483 000 kroner i året, og dere ser her den eneste som er fulltidsansatt i sekretariatet. For å bedre den faglige kompetansen i historielagsarbeidet er det helt avgjørende at vi får økte overføringer i form av direkte driftsstøtte.
 
Momskompensasjon og prosjektmidler
En av de viktigste tilskuddsordningene de frivillige historielagene har er momskompensasjonen. Dette tilfører midler til historielagene som er sårt tiltrengt og som vi ser kommer godt til rette. Historielagsarbeid lønner seg ikke økonomisk, og kommer heller ikke til å gjøre det, men det må være et poeng at ivaretakelse av den felles kulturarven lettes av bedre økonomiske rammer.
 
Videre håper vi at pottene til prosjektmidler som omfatter det frivillige kulturvernarbeidet økes. Her er det også viktig at rammevilkårene er lagt best mulig til rette for at de frivillige får best mulig arbeidskår, det er ikke billig å ivareta vår felles kulturarv.
 
 
Landslagets innlegg kommer 2.52.30 ut i videoen.
fredag, 07 oktober 2016 00:00

Husmannsseminar

I regi av Landslaget for lokalhistorie arrangeres det et seminar om Husmannsvesenet fredag 4. november 2016. Seminaret vil ta for seg flere aspekter om husmannen og blir arrangert i forkant av Landslagets historielagskonferanse 4.- 6. november. Se vedlagt program for informasjon om foredragsholdere med mer.
 
Det er lagt opp til en deltakeravgift på 550 kroner. Påmelding skjer innen 25. oktober til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller per post til Landslaget for lokalhistorie, Institutt for historiske studier – NTNU, 7491 Trondheim.
 
 
(Foto: Wikipedia)
fredag, 30 september 2016 00:00

Historielagskonferansen 4.-6. november 2016

Som tidligere annonsert skal Landslaget for lokalhistorie arrangere en konferanse på Scandic Bergen city, helgen 4.-6. november 2016. Programmet vil inneha temaer som er aktuelle for historielagene. Historielagskonferansen er åpen for alle interesserte, både medlemslag, andre lag og privatpersoner.
 
Merk, bindende påmeldingsfrist 18. oktober 2016. Påmeldingsskjema returneres til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller per post til Landslaget for lokalhistorie, Sekretariatet, institutt for historiske studier – NTNU, 7491 Trondheim.
 
Klikk på linken for å se program og påmeldingsskjema
fredag, 23 september 2016 00:00

Norsk lokalhistorisk institutt - 60 år

Seminar hos Norsk lokalhistorisk institutt
I forbindelse med Norsk lokalhistorisk institutts 60 årsjubileum avholdes det et seminar 10.-11. november 2016 i instituttets lokaler i Observatoriegata 1b i Oslo.
Under følger litt informasjon om seminaret og lenke til hjemmesidene.
 
Lokalhistoriens tid og territorium i møte med globalisering, nye erkjennelsesformer og en ny medievirkelighet
Spørsmålet ”Hva er lokalhistorie?” har fulgt fagfeltet siden det ble etablert på begynnelsen av det 20. århundre. Men kanskje har det aldri vært mer påtrengende enn nå, hundre år senere. For det er ikke lenger selvsagt at historie dreier seg om ”fortid” eller bare om fortid. Flere historiebegreper med ulike tidsforståelser konkurrerer om oppmerksomheten. Og kan vi snakke om det lokale som et sted, et bestemt territorium med et bestemt samfunn i vår nettbaserte tid. Hva er forresten et sted, og hva betyr samfunn i dag? Både tid og rom er i bevegelse som en følge av de prosesser vi samler under merkelappen globalisering, men også som et resultat av nye betingelser for erkjennelse. Det gjør selvrefleksjon til et nødvendig grep i all forskning og historieskriving.
tirsdag, 13 september 2016 00:00

Fagsamling i Telemark

Landslaget for lokalhistorie inviterer i samarbeid med Riksantikvaren til en fagsamling for alle historielag i Telemark på Evju bygdetun. På agendaen står kulturminner i kommunene, men det blir også godt med tid til å bli kjent og utveksle erfaringer.
 
Påmeldingsfrist er 7. oktober. Se vedlegget for program og mer informasjon. Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. hvis du har spørsmål eller spesielle behov.
Hjertelig velkommen!
torsdag, 04 august 2016 00:00

Historielagskonferanse 2016

4.-6. november 2016 inviterer Landslaget for lokalhistorie til konferanse i Bergen. Her legges det opp til et spennende program, med innlegg om hvordan lagene kan styrke sin økonomi og foredrag rettet mot praktisk historielagsarbeid.
Konferansen starter fredag med et seminar om husmannsvesenet. Etter lunsj lørdag holdes foredrag om formidling og bevaring av arkivmateriale, registrering og bevaring av gjenstandssamlinger og antikviteter eller gode tips og råd i forhold til bygningsvern.
Landslaget følger med dette opp tråden fra historielagskonferansen på Stjørdal i 2014, og ønsket om å arrangere en faglig konferanse annethvert år. Kurs i arbeid som historielagene bedriver er noe Landslaget tar på alvor.
Det vil som seg hør og bør bli festmiddag med det som hører til, og god anledning til å treffe likesinnede fra det ganske land, skaffe seg nye bekjentskaper og gjenoppfriske gamle.
Historielagskonferansen er åpen for alle interesserte, både medlemslag, andre lag og privatpersoner.  Prisen vil være avhengig av hvor mange som melder seg på, men vil ikke bli over 3000 kroner per deltaker fra våre medlemslag. Det vil være mulig med dagsdeltakelse for de som ikke ønsker å bo på hotell.
Mer informasjon vil komme i egne e-poster til lagene, på nettsidene våre og i neste nummer av Lokalhistorisk magasin. Ta også gjerne kontakt med sekretariatet om det er noe som er uklart. Men nå først: Hold av helga 4.-6. november!
Konferansen er åpen for alle interesserte enkeltpersoner. Nærmere informasjon kommer!

Historielagene som ressurs for kulturminneforvaltningen

Landslaget for lokalhistorie skal samarbeide med Riksantikvaren om å løfte fram historielagene som ressurs i arbeidet med kommunal kulturminneforvaltning. Gjennom en prosjektsating ut 2016 skal historielag og kommuner i Telemark og Agderfylkene inviteres til mer kontakt og samarbeid, og historielagenes kompetanse skal synliggjøres og tydeliggjøres. I disse fylkene er det mange kommuner som har en lang vei igjen for å få på plass nødvendige styringsverktøy for en god forvaltning av lokale kulturminner. Vi tror at historielagene rundt omkring ikke bare kan bidra til kommunenes arbeid med kulturminner, men også være pådrivere og «vaktbikkjer» for at kulturminner i kommunene blir godt tatt vare på. Gjennom samarbeidet får Landslaget også mulighet til å snakke varmt om historielagene på Riksantikvarens «Utviklingsnett» og andre samlinger.

Landslaget for lokalhistorie har ansatt Louise Brunborg-Næss i deltidsstilling for å lede prosjektsatsingen. Hun skal ha arbeidssted Oslo, men vil bruke mye tid på å reise rundt og snakke med historielag og kommuner, både i satsingsfylkene og andre steder som kan vise til gode erfaringer med samarbeid mellom frivillige og forvaltning. Ta godt i mot henne hvis hun tar kontakt!

Mer informasjon finner dere på denne nettsiden: http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.