• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

Landslaget på privatarkivseminar

12 apr 2019 Written by
Published in Blog
Privatarkivseminar
Torsdag 4. april deltok Kaja Fremstad på et seminar om privatarkiv på Scandic Hell hotell, arrangert av Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA). Fremstad er prosjektmedarbeider i sekretariatet og jobber med å ordne Landslagets arkiv. Flere av Landslagets medlemslag var også representert. Bakgrunnen for seminaret var at IKA Trøndelag og fylkeskommunen har fått ansvar for å koordinere og kvalitetssikre arbeidet med privatarkiv i regionen. I 2019 har Riksantikvaren tildelt midler til to prosjekt, som ble presentert på seminaret.
Det ene prosjektet handler om å utarbeide en bevaringsplan for privatarkiv for hele Trøndelag, og det andre om bevaring av private landbruksarkiv. Sistnevnte gjennomføres i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Egge museum.
Seminaret startet med informasjon om prosjektene ved Tone Stakvik, og deretter informerte Jens Rønning om arbeidet med Digitalarkivet, og målet om å gjøre det til en nasjonal publiseringsløsning med én søkeinngang. Les mer om dette under. 
Videre presenterte Emil Husby sitt oppdrag om å lage en samfunnsanalyse for IKA Trøndelag, i forbindelse med bevaringsplanen. Dette skal bli en historisk framstilling av viktige utviklingstrekk i regionen. Husby ønsket innspill om hva som er viktig å få med av informasjon, for eksempel hvilke tema og samfunnsområder som kjennetegner regionen, hva vi mangler dokumentasjon på, og hvor kan vi finne den. Etter lunsjpausen snakket Bodil Østerås fra Egge landbruksmuseum om bevaringsplan for landbruksarkiv. I likhet med Husby ville Østerås ha konkrete forslag til hvor/hvordan de kunne gå fram med å finne fram til kunnskapen de manglet, og det ble en god dialog med mange innspill fra deltakerne. Etter dette innlegget ble vi delt i mindre grupper der vi på tur snakket med seminarholderne og kom med forslag og meninger om hva det burde fokuseres på i arbeidet. Dette kunne være spesifikke personer det var lurt å kontakte for å få innsikt i ulike tema, eller nedlagte bedrifter som kunne ha skjulte arkiv det var verdt å ta vare på.  Alt i alt var dette et interessant seminar med mange engasjerte og kunnskapsrike deltakere som delte mye viktig, lokal kunnskap. Målet for dagen var, ifølge invitasjonen, «å orientere om utredningen som er i gang, å skape en dialogarena for å få med viktig kunnskap fra miljøene som deltakerne representerer». Videre gjelder det å opprettholde dialogen, og gjerne involvere enda flere, slik at bevaringsplanen kan bli mest mulig dekkende for regionen.
Ta gjerne kontakt med Emil Husby for innspill når det gjelder samfunnsanalysen for Trøndelag , Egge museum v/Bodil Østerås når det gjelder landbrukshistorien og Tone Stakvik v/IKA Trøndelag når det gjelder privatarkiver som dere oppbevarer eller ønsker å samle inn.
 

IKA Trøndelag skriver dette om Digitalarkivet:

1.september lanserer Digitalarkivet en løsning for publisering av protokoller og dokumenter som gjør det mulig for alle å publisere på www.digitalarkivet.no . Dette er en løsning som både arkivinstitusjonene, museer og historielagene har ventet på. Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA) tar vare på både kommunale, fylkeskommunale og private arkiver fra Trøndelag og vil med denne løsningen starte skanning og publisering av vårt materiale. IKA har en bokskanner med ledig kapasitet som kan lånes av historielagene og andre interesserte. Vi er behjelpelig med opplæring. Hvis dere ønsker å låne den ta kontakt med Pål Langøien, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , tlf. 46 85 09 89. Vi er også behjelpelig med publisering på digitalarkivet når den tid kommer.

I utgangspunktet oppfordrer Arkivverket til at publisert materiale skal ha kataloginformasjon liggende på arkivportalen.no. Men nettopp av hensyn til lag og organisasjoner, er ikke dette et absolutt krav.

Resultatene fra første søknadsrunde på Lokalhistorie i skolesekken 2019 er nå klare. Styringsgruppa mottok til sammen 27 søknader innen søknadsfristen 1.mars, og 14 av disse ble innvilget i møte 20/3 – 2019.

Medlemslag som fikk innvilget sine søknader er:

Sørfold historielag
Ogndal historielag
Vadsø historielag
Bø museum
Gjerstad historielag
Flesberg historielag
Modum historielag
Inderøy historielag
Radøy sogelag
Hurdal historielag
Berg, Rokke og Asak historielag
Vestvågøy historielag
Ringebu historielag
Grefsen - Kjelsås - Nydalen historielag


Neste søknadsfrist er 15. september. Vi anbefaler de som allerede går med gode prosjekter i tankene til å bruke tiden godt frem mot september på å lage en god, gjennomarbeidet søknad i henhold til søknadskriteriene. Detaljerte opplysninger om søknadsordningen finnes på våre hjemmesider under Prosjekter – Lokalhistorie i skolesekken. Følg punktene nøye, og ikke nøl med å be om hjelp til utfylling.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ingrid Synnøve Østvang på e-postadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller på telefon 973 01 776.

Vi gratulerer til alle som fikk innvilget sin søknad, og ønsker lykke til med gjennomføring av prosjektene!

Ny utgave av Lokalhistorisk magasin

10 apr 2019 Written by
Published in Blog
 

 

Endelig PDF flyttet

 Introduksjon

Hvert år publiserer historiela­gene i Norge hundrevis av ut­givelser. Årbøker, bygdebøker, fotobøker, medlemsblad og ka­ lendere blir skrevet, trykket og publisert til stor glede for lo­kalhistorieinteresserte over hele landet. Utallige arbeidstimer blir lagt ned i dette arbeidet, og i dette nummeret av Magasinet er fokuset lagt på det skrevne ord, både på kjente og nye arenaer. Internett har blitt en stadig større del av det lokalhistoriske ar­beidet, og de fleste historielag har gjort seg kjent med digitalisering av så vel tekst, som bilder og video, og lagt ned mye arbeid i å bevare lokalhistorisk materi­ale for ettertiden. Nyere plattformer som Facebook og nettsteder blir i voksende grad tatt i bruk til lokal­historisk formidling, og mer om dette vil være å finne videre i nummeret. Lokalhistorisk magasin har også fått nytt utseende, og vi håper dere vil bli like fornøyd med det som vi er. God lesing.

- Oda Svisdal

Lokalhistorisk magasin 1 2019 kan leses her

 

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.