Landslaget for lokalhistorie

Fellesorganisasjonen for historielagene i Norge

Siden er under oppbygging. Vi ber om tålmodighet for at ikke alt er på plass. Ta kontakt med sekretariatet ved spørsmål.

Sammen tar historielagene vare på og formidler kulturarv gjennom å:

Historielagenes paraplyorganisasjon

Historielagene er Norges største kulturvernbevegelse. Det finnes lag i nesten alle kommuner – noen har eksistert i over 100 år, mens andre lag er nydannet. Historielagene gjør et viktig arbeid med å ta vare på og formidle vår felles kulturarv, og fleste er medlemmer i Landslaget for lokalhistorie.

Våre medlemslag

Lokalhistorisk magasin

Lokalhistorisk magasin utgis av Landslaget for lokalhistorie. Magasinet tar for seg alt som beveger seg i lokalhistorielagsbevegelsen i Norge. Magasinet har kommet ut siden 1990, og gikk i 2024 over til å bli en digital publikasjon. Lokalhistorisk magasin er landslagets meldingsblad, og blir publisert her med jevne mellomrom. Her kommer aktuelle nyheter fra bevegelsen, samt lokalhistoriske saker fra hele vårt landstrakte land.

Til ungdommen

Til Ungdommen er et pågående formidlingsprosjekt av lokal kulturarv til ungdom og unge voksne. Historielag som er medlem i Landslaget for lokalhistorie kan søke om økonomisk støtte til å gjennomføre formidling om lokalhistorie for ungdom og unge voksne i historielagets nærområde. Vi ønsker at våre lokallag skal være sentrale bidragsytere når lokalhistorie står på læreplanen i skolen.

Heimen

Heimen har blitt utgitt siden 1921, og er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale. Gjennom vitenskapelige artikler, debattinnlegg og bokmeldinger skal tidsskriftet speile hele landet. Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik bakgrunn og fra ulike fag er velkomne som bidragsytere. Heimen publiserer også artikler fra arkiv-, museums- og kulturminnefeltet.

Arrangementer