Dokumentere

Historielagene i Norge har en viktig rolle når det gjelder å bevare og formidle historien. Lagene tar vare på fotografier, livsminner og dialekter. I mange tilfeller en helt uvurderlig innsats, som i sum gjør historielagene til landets lokale hukommelse!

 

LLH_ikon_fortelle

Historielagene i Norge formidler lokalhistorie gjennom utgivelse av årbøker, artikler og digitale medier, og sørger slik for å bevare og videreføre viktig kunnskap om sin lokale kulturarv som ellers kunne gått tapt.

Lokale utgivelser

Nesten alle historielagene i Norge publiserer artikler og bilder om lokalhistorien si. Arbeidet med årbøker, medlemsblad, bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur opptar mange av våre medlemslag. Formidling av fotografier er populært og mange lag gir ut fotobøker og kalendere. 

Årbøker

Årbøkene er uvurderlige kilder til kunnskap om fortiden, og de dokumenterer alt fra hverdagsliv og lokale tradisjoner til større historiske hendelser og utviklinger i ulike lokalsamfunn. Gjennom artikler, fotografier, dokumenter og personlige beretninger gir årbøkene et rikt og variert bilde av lokalhistorien. De dekker ofte et bredt spekter av temaer, inkludert kulturhistorie, slektsforskning, bedriftshistorie, arkitekturhistorie og mye mer.

Historielagenes årbøker fungerer også som en viktig kanal for lokalhistorikere og entusiaster til å dele sin forskning og sine funn med et større publikum. Dette bidrar til en økt interesse for historie og kulturarv, og styrker fellesskapsfølelsen i lokalsamfunnene. Samlet sett utgjør historielagenes årbøker en uvurderlig del av Norges kulturarv. De gir oss ikke bare innsikt i fortiden, men de bidrar også til å forme vår forståelse av nåtiden. Gjennom sitt arbeid med å utgi årbøker sørger historielagene for at viktig kunnskap og minner blir bevart for kommende generasjoner.

Bygdebøker

Bygdebøker er lokalhistoriske verker som beskriver historien til en bygd eller et lokalsamfunn. De er verdifulle ressurser for slektsforskere, historikere og alle som er interessert i lokalhistorie. Typiske elementer i bygdebøker inkluderer, gårdshistorier, slekts-oversikter, sosial og økonomisk historie og kart og illustrasjoner. Bygdebøker og historielag er fundamentale i arbeidet med å dokumentere og bevare Norges rike og mangfoldige lokalhistorie. Enten man er en ivrig slektsforsker, en lokalhistorieentusiast, eller bare nysgjerrig på sin hjemsteds historie, tilbyr bygdebøker og historielag en skattekiste av kunnskap og forståelse.
Bygdebøker spiller en avgjørende rolle i å bevare lokalhistorie som ellers kunne ha gått tapt. Den enorme innsatsen som legges ned i en slik bok, er med på å gi fremtidige generasjoner tilgang til informasjon om sine røtter og den historiske utviklingen i deres lokalsamfunn.

Nettsider

Lokalhistorisk magasin utgis av Landslaget for lokalhistorie. Magasinet tar for seg alt som beveger seg i lokalhistorielagsbevegelsen i Norge. Magasinet har kommet ut siden 1990, og gikk i 2024 over til å bli en digital publikasjon. Lokalhistorisk magasin er landslagets meldingsblad, og blir publisert her med jevne mellomrom. Her kommer aktuelle nyheter fra bevegelsen, samt lokalhistoriske saker fra hele vårt landstrakte land.

Fotografier

Mange historielag arbeider med fotografier, og samler inn bilder fra privatpersoner, institusjoner og bedrifter. Disse fotografiske samlingene kan omfatte alt fra portretter av lokale innbyggere til bilder av bygninger, arrangementer, og dagliglivets scener.

Etter innsamlingen følger prosessen med å organisere og arkivere fotografier. Historielagene sørger for at hvert bilde blir nøye registrert med informasjon om dato, sted, personer og hendelser avbildet. Dette gjør bildene mer tilgjengelige og nyttige for forskere, historikere og interesserte enkeltpersoner.

Bevaring er en annen viktig del av arbeidet med fotografiske materialer. Historielagene tar seg av å sikre at bildene oppbevares under optimale forhold for å unngå forringelse eller tap av kvalitet over tid. Dette kan innebære riktig lagring av fysiske fotografier i arkiver eller museer, samt digitalisering av bildene for å bevare dem i et elektronisk format.

Formidling er det endelige målet for historielagene når det gjelder fotografier. De bruker bildene aktivt i ulike formidlingsaktiviteter for å dele historien med lokalsamfunnet og andre interesserte. Dette kan inkludere utstillinger, publikasjoner, nettsider, foredrag og arrangementer som alle er designet for å gi folk et innblikk i fortiden gjennom visuelle historier.

På denne måten jobber historielagene i Norge dedikert med fotografier for å bevare og dele historien til sine lokalsamfunn. Ved å samle inn, organisere, bevare og formidle fotografiske materialer, spiller disse organisasjonene en uvurderlig rolle i å bevare den lokale kulturarven for fremtidige generasjoner.

Våre historielag

Formidling med kart

I Bergen har Fyllingsdalen Historielag satt historie på kartet. På hjemmesiden har de et interaktivt kart med gårdene som lå der før drabantbyen kom. Historielaget har også deltatt i prosjektet Bydelene forteller, med intervjuer om kulturplasser. Trykk på lenken og bli inspirert.

Kokebøker

Kokebøkene er populære satsninger i historielagene. Matoppskriftene innbyr ikke bare til gode måltider. Hverdagsrutiner, kjente personligheter og gjenstander får nytt liv gjennom matlaging. «Kokeboka Amtmanninnen og hennes døtre» la grunnlaget for kafeen «Ditlevines utsikt» på Amtmannsgarden Stenberg i Vestre Toten. Gjennom det nitidige arkivarbeidet til historielagsmedlemmene fikk Mjøsmuseet materiale til utstillinger og formidling. Og pluselig serverte Totningene

TI KOKEBØKER. Utgitt av Historielag i Norge
• Mjølk og smør fra produsent til forbruker, Indseth, Langen, Røros Museums- og historielag, 2021
• Bakejern, Bjørg Nordset, Lesja historielag, 2016
• Rusletur i mathistorien, Ragnar Pedersen, Hamar Historielag, 2014
• Amtmanninnen og hennes døtre. En kulturhistorisk kokebok fra Toten, Amlien, Dahl, Bjørhovde m.fl., Toten Økomuseum og historielag, 2013
• Kvinneliv i Hemsedal, Sørhøy, Snerte (redaktører), Hemsedal Historielag / Hemsedal Mållag, 2012
• Varanger årbok 2011 Mat og mattradisjoner, Martha Birkeland, Vadsø (red.) Sør-Varanger historielag, 2011
• Støl og stølsliv i Hemsedal, Sørhøy, Snerte (redaktører), Hemsedal Historielag / Hemsedal Mållag, 2010
• Kystens gamle oppskrifter. Kulturhistorisk kogebog fra Flekkerøya, Flekkerøy Kunst og Kulturlag, Flekkerøy Historielag, 2008
• Landhandelen i Nordre Land gjennom tidene, Kari Nordal (red.) Nordre Land Historielag/Land Museum særpublikasjon 4, 2002
• Velbekomme, Unni Hafskjold, Gro Hegg, Lier Historielag, 1984

Landslagets jubileumsbok

Historielagsbevegelsen er en livskraftig bevegelse. I over hundre år har historielag, sogelag, museumslag og en mengde lokalhistoriske foreninger nedlagt et betydelig arbeid for nasjonens hukommelse. Denne boken dokumenterer den frivillige innsatsen for bevaring og formidling av lokal historie og kulturvern. Vi har gjennom opplysninger fra kartleggingsprosjektet, lagenes nettsider og bøker, skrevet om alle våre medlemslag og lagt en stor innsats i å samle inn de mange fine logoene som historielagene har.

Pris pr. bok:
For medlemslag: Kr 349
Øvrige: Kr 399
Bestill boka ved å sende en mail til sekretariat@landslaget.org

LLH_ikon_vern_rod

Verne

LLH_ikon_samle

Samle

LLH_ikon_vise

Engasjere

LLH_ikon_fortelle

Dokumentere