• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

fredag, 30 september 2016 00:00

Historielagskonferansen 4.-6. november 2016

Som tidligere annonsert skal Landslaget for lokalhistorie arrangere en konferanse på Scandic Bergen city, helgen 4.-6. november 2016. Programmet vil inneha temaer som er aktuelle for historielagene. Historielagskonferansen er åpen for alle interesserte, både medlemslag, andre lag og privatpersoner.
 
Merk, bindende påmeldingsfrist 18. oktober 2016. Påmeldingsskjema returneres til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller per post til Landslaget for lokalhistorie, Sekretariatet, institutt for historiske studier – NTNU, 7491 Trondheim.
 
Klikk på linken for å se program og påmeldingsskjema
fredag, 23 september 2016 00:00

Norsk lokalhistorisk institutt - 60 år

Seminar hos Norsk lokalhistorisk institutt
I forbindelse med Norsk lokalhistorisk institutts 60 årsjubileum avholdes det et seminar 10.-11. november 2016 i instituttets lokaler i Observatoriegata 1b i Oslo.
Under følger litt informasjon om seminaret og lenke til hjemmesidene.
 
Lokalhistoriens tid og territorium i møte med globalisering, nye erkjennelsesformer og en ny medievirkelighet
Spørsmålet ”Hva er lokalhistorie?” har fulgt fagfeltet siden det ble etablert på begynnelsen av det 20. århundre. Men kanskje har det aldri vært mer påtrengende enn nå, hundre år senere. For det er ikke lenger selvsagt at historie dreier seg om ”fortid” eller bare om fortid. Flere historiebegreper med ulike tidsforståelser konkurrerer om oppmerksomheten. Og kan vi snakke om det lokale som et sted, et bestemt territorium med et bestemt samfunn i vår nettbaserte tid. Hva er forresten et sted, og hva betyr samfunn i dag? Både tid og rom er i bevegelse som en følge av de prosesser vi samler under merkelappen globalisering, men også som et resultat av nye betingelser for erkjennelse. Det gjør selvrefleksjon til et nødvendig grep i all forskning og historieskriving.
tirsdag, 13 september 2016 00:00

Fagsamling i Telemark

Landslaget for lokalhistorie inviterer i samarbeid med Riksantikvaren til en fagsamling for alle historielag i Telemark på Evju bygdetun. På agendaen står kulturminner i kommunene, men det blir også godt med tid til å bli kjent og utveksle erfaringer.
 
Påmeldingsfrist er 7. oktober. Se vedlegget for program og mer informasjon. Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. hvis du har spørsmål eller spesielle behov.
Hjertelig velkommen!
torsdag, 04 august 2016 00:00

Historielagskonferanse 2016

4.-6. november 2016 inviterer Landslaget for lokalhistorie til konferanse i Bergen. Her legges det opp til et spennende program, med innlegg om hvordan lagene kan styrke sin økonomi og foredrag rettet mot praktisk historielagsarbeid.
Konferansen starter fredag med et seminar om husmannsvesenet. Etter lunsj lørdag holdes foredrag om formidling og bevaring av arkivmateriale, registrering og bevaring av gjenstandssamlinger og antikviteter eller gode tips og råd i forhold til bygningsvern.
Landslaget følger med dette opp tråden fra historielagskonferansen på Stjørdal i 2014, og ønsket om å arrangere en faglig konferanse annethvert år. Kurs i arbeid som historielagene bedriver er noe Landslaget tar på alvor.
Det vil som seg hør og bør bli festmiddag med det som hører til, og god anledning til å treffe likesinnede fra det ganske land, skaffe seg nye bekjentskaper og gjenoppfriske gamle.
Historielagskonferansen er åpen for alle interesserte, både medlemslag, andre lag og privatpersoner.  Prisen vil være avhengig av hvor mange som melder seg på, men vil ikke bli over 3000 kroner per deltaker fra våre medlemslag. Det vil være mulig med dagsdeltakelse for de som ikke ønsker å bo på hotell.
Mer informasjon vil komme i egne e-poster til lagene, på nettsidene våre og i neste nummer av Lokalhistorisk magasin. Ta også gjerne kontakt med sekretariatet om det er noe som er uklart. Men nå først: Hold av helga 4.-6. november!
Konferansen er åpen for alle interesserte enkeltpersoner. Nærmere informasjon kommer!

Historielagene som ressurs for kulturminneforvaltningen

Landslaget for lokalhistorie skal samarbeide med Riksantikvaren om å løfte fram historielagene som ressurs i arbeidet med kommunal kulturminneforvaltning. Gjennom en prosjektsating ut 2016 skal historielag og kommuner i Telemark og Agderfylkene inviteres til mer kontakt og samarbeid, og historielagenes kompetanse skal synliggjøres og tydeliggjøres. I disse fylkene er det mange kommuner som har en lang vei igjen for å få på plass nødvendige styringsverktøy for en god forvaltning av lokale kulturminner. Vi tror at historielagene rundt omkring ikke bare kan bidra til kommunenes arbeid med kulturminner, men også være pådrivere og «vaktbikkjer» for at kulturminner i kommunene blir godt tatt vare på. Gjennom samarbeidet får Landslaget også mulighet til å snakke varmt om historielagene på Riksantikvarens «Utviklingsnett» og andre samlinger.

Landslaget for lokalhistorie har ansatt Louise Brunborg-Næss i deltidsstilling for å lede prosjektsatsingen. Hun skal ha arbeidssted Oslo, men vil bruke mye tid på å reise rundt og snakke med historielag og kommuner, både i satsingsfylkene og andre steder som kan vise til gode erfaringer med samarbeid mellom frivillige og forvaltning. Ta godt i mot henne hvis hun tar kontakt!

Mer informasjon finner dere på denne nettsiden: http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK

tirsdag, 15 desember 2015 00:00

Momsrefusjonen for 2015

Momsrefusjonen for 2015 er kommet
 
Etter utløpet av søknadsfristen 1. september var det til Landslaget innkommet søknader om momsrefusjon fra 127 lokallag og 9 regionlag, og medregnet Landslagets egen søknad, utgjorde dette et brutto søknadsbeløp på 28 millioner kroner, hvorav momsen var på nesten 2 millioner kroner.
 
Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet, som behandlet søknader fra hele landet, kom det inn over 20.000 søknader til en samlet, godkjent søknadssum på 1,56 milliarder kroner. Regjeringens avsetning til momsrefusjonen var på 1,22 milliarder kroner, slik at årets avkorting ble på 21,7% (mot 17% i fjor). Det var 1000 flere søknader enn i fjor.
               
Overføringen av pengene til lagene vil bli foretatt en av de første dagene. Det er et stort sprik i utbetalingene til Landslaget søkere, men det skyldes selvsagt ulikt nivå på pengeforbruket. Beløpene som utbetales, varierer fra kr. 200 til kr. 88.000. Vi tillater oss å stille oss undrende til at bare 136 av Landslagets 374 medlemslag har søkt om momsrefusjon. Selve søknadsprosedyren er meget enkel: bare send inn revidert regnskap for foregående år, så tar vi oss av resten. Informasjon om søknadsfrist for 2016 kommer til våren.
               
På landsbasis er det Norges Idrettsforbund som får mest i refusjon, 455 millioner kroner, altså mer enn en tredjedel av hele potten.
Her er en lenke til alle lag og foreninger nasjonalt som har fått refundert moms:
 
Side 4 av 4

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.