• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Forfatterinstruks

 

Innsending av manus
Manuskript sendes til e-postadressen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Når det gjelder ideer til artikler, kan redaksjonen ta i mot synopsis (sammenfatning) til vurdering først. Samforfatterskap av artikler blir ønsket velkommen. Stoff til Heimen leveres som vedlegg til e-post eller på minnepenn.

Krav til faglig kvalitet
Generelle krav til en vitenskapelig artikkel er at den er problemstyrt, presenterer ny kunnskap/innsikt og er etterprøvbar gjennom et referanseapparat. Alle manuskripter blir gjennomgått av redaksjonen og av to eksterne fagfeller (referees) for å sikre at innholdet holder
faglige mål. Det kan derfor bli flere runder med forfatter.


Av hensyn til den anonymiserte vurderingsprosessen skal navn på artikkelens forfatter ikke gå fram av artikkelen. Det skal legges ved et tittelark med den fulle tittel på artikkelen (inkludert eventuell undertittel), forfatternavn og tekst til eventuell fotnote med takksigelser. Noteapparatet skal utformes uten personlig henvisning til artikkelforfatteren.

Krav til manuskriptet
Normal artikkellengde settes til ca. 4 000–5 000 ord (tilsvarer 30 000 tegn m/mellomrom), som utgjør 10–12 sider i Heimen, inkludert illustrasjoner. Manuskriptet kan inneholde inntil 4–5 illustrasjoner per 5 000 ord (foto, tabeller, kart eller andre bilder). Illustrasjoner skal ha direkte relevans for innholdet og være henvist til i artikkelteksten (F.eks.: se fig. 1, se Ill. 3 osv). Forfatteren bes om å levere alle illustrasjoner i høyoppløst versjon (minimum 300 dpi) og å innhente godkjenning fra opphavsmann dersom slik gjengivelse er vernet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk. Ved tvil, ta kontakt med redaksjonen. Forfatterne bes også om å om å utarbeide billed-/figurtekster,
inkludert rettighetsmarkering (F.eks.: Foto: © O. Væring Eftf.) . Bilde- og figurtekster markeres slik i løpende tekst: <bt Ill. 1: bildetekst inn her > og plasseres på egen linje omtrentlig i manus der illustrasjonen ønskes gjengitt i den løpende teksten.

Bokmeldinger kan inneholde ca. 1 000 ord, tilsvarende 2–3 sider i tidsskriftet.
1) Teksten skrives inn uten bruk av orddeling.
2) Notene skal være i form av sluttnoter, ikke fotnoter nederst på hver side.
3) Sitater skal markeres i anførselstegn, ikke i kursiv. Lengre sitater (over tre linjer) skilles ut fra teksten med én blank linje på hver side av sitatet. Utelatelser i sitatene markeres med klamme og tre punktum [...]. Tilføyelser settes i parentes. Avsnitt markeres med tabulator. Blank
linje må ikke brukes til annet enn kapittelinndeling eller til å skille ut lengre sitater
4) Bruk ikke understreking. Utheving markeres i kursiv.
5) Prøv ikke å «formatere» sider/spalter. Bruk ikke fast linjeskift og ordmellomromstasten for å få innrykk o.l.
6) Illustrasjoner med kommentarer/tekst leveres på egne filer, da de allikevel må settes på nytt. Det angis i teksten hvor illustrasjonene skal stå. Redaksjonen kan bistå med hjelp til å skaffe illustrasjoner ut fra referanser oppgitt av forfatteren.


Manuskripter leveres i Word.

Sluttnoter
Noter markeres med fortløpende tallnummerering som sluttnoter etter endt tekst.

Noter skrives etter denne malen:
Johansen 2003, s. 37 og 55.

Litteraturliste
Litteraturliste
skal være med, og den plasseres helt til slutt i manuset, etter notene.

Litteraturlista skrives etter denne malen:

Bøker:
Slettan, Dagfinn 1974: Søren Jaabæk og bondevennbevegelsen i Lister og Mandals amt. Oslo: Universitetsforlaget

Artikler:
Slettan, Dagfinn 1990: «Kulturvern møter 90-åra».
Heimen 2-1990

Abstract
Forfatteren leverer et sammendrag av artikkelen på engelsk. Sammendraget skal være på inntil 200 ord.

Språkvask og korrektur
Artiklene sendes til språkvask. Korrektur og kommentarer til språkvask og korrektur av ferdig oppsatt artikkel må returneres innen den fristen som står i følgebrevet, hvis forfatteren skal være sikker på at rettinger blir tatt hensyn til.

Vi er også tilstede på sosiale media, som f.eks. Facebook og Twitter

Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt info

Bispegata 9B
7012 Trondheim

950 39 727

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

9.00  til 15.00